Home »

Zawory redukcyjne do tlenu

Zawór redukcyjny, regulator ciśnienia (pressure reducing valve, pressure regulator) to nastawiany ręcznie zawór sterujący ciśnieniem, utrzymujący stałą wartość ciśnienia wyjściowego, niezależnie od zmieniającej się, wyższej od niej wartości ciśnienia wejściowego, przy zmiennej wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór.

Produkowane w Ośrodku Badawczo–Rozwojowym Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. zawory redukcyjne są wynikiem przystosowania typowych elementów pneumatyki pod względem konstrukcyjnym, materiałowym i czystości powierzchni do warunków występujących w instalacjach tlenowych.

Na elementy wyrobów stosowanych w instalacjach tlenowych, a zwłaszcza części stykające się bezpośrednio z tlenem, powinno się wybierać takie materiały, które odznaczają się: wysoką temperaturą zapłonu, odpornością na korozję, dobrą przewodnością ciepła, odpornością na iskrzenie oraz samozapłon w tlenie. Nie mniej istotne znaczenie dla jakości wyrobu ma zachowanie wysokiej czystość części składowych, które są poddawane starannemu myciu i odtłuszczaniu. Próby odbiorcze prowadzone są przy użyciu powietrza suchego i odolejonego, zamiennie z innym gazem nie powodującym zatłuszczenia.

Cały proces produkcyjny jest realizowany w oparciu o zakładowe warunki techniczne wykonania i odbioru wyrobów przeznaczonych do pracy w instalacjach tlenu gazowego.

zawory-redukcyjne-do-tlenu

Oferowane zawory redukcyjne są konstrukcji tłoczkowej, bez zaworu upustowego, zasilane przewodowo i sterowane ręcznie. Znajdują one zastosowanie w nastawianiu i utrzymywaniu stałego ciśnienia wyjściowego w odbiornikach zamkniętych, przy zmiennym, wyższym od niego ciśnieniem wejściowym z przeznaczeniem do instalacji tlenu gazowego.

Na elementy zaworów znajdujących się w strefie przepływu czynnika roboczego wykorzystano następujące materiały: mosiądz, stal nierdzewną, a na uszczelnienia – silikon.

Zawory redukcyjne do tlenu wykonywane są o wielkościach G1/2 i G3/4, w trzech zakresach ciśnień: 0 do 0,3 MPa; 0 do 0,7 MPa oraz 0 do 1,2 MPa.
Wyżej zaprezentowane zawory mogą być stosowane również na inne czynniki gazowe (CO2 itp.).

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań związanych z zaworami redukcyjnymi, prosimy o kontakt z pracownikami działu techniczno-handlowego.

 

Katalog – Zawory redukcyjne do tlenu

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Temat

Wiadomość