Home »

Oferta

Na bazie przygotowanej w Ośrodku dokumentacji rozwinęła się w Polsce produkcja standardowych elementów pneumatyki. Natomiast OBREiUP ukierunkował swoją działalność przede wszystkim na prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dotyczące nowych opracowań.

Obecny profil działalności Ośrodka obejmuje przede wszystkim niestandardowe elementy pneumatyki oraz urządzenia, instalacje i systemy, w których nośnikiem energii roboczej jest sprężone powietrze lub, w szczególnych przypadkach, inny gaz o podobnych własnościach.

Niezależnie od realizacji nowych tematów, działalność OBREiUP obejmuje wykonawstwo typowych elementów pneumatyki, których oferta znajduje się w niniejszym katalogu.

Jednakże firma specjalizuje się w pracach projektowych i badawczych dotyczących nowych konstrukcji wyrobów pneumatycznych. Fundamentem tej działalności jest zdobyta wiedza w zakresie szerokich możliwości pneumatyki, obserwacja rynku i potrzeb sygnalizowanych przez krajowych użytkowników,a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i posiadane zaplecze badawcze i wdrożeniowe.