Home »

Zawory do Pras Mechanicznych

Zdwojone rozdzielacze pneumatyczne G½, G¾, G1 i G1 1/2* – informacje podstawowe

Mamy przyjemność poinformować, iż zawory zdwojone do pras mechanicznych naszej produkcji posiadają pełną deklarację certyfikacji. Spełniają wszelkie restrykcyjne wymagania jakie są stawiane m.in. poprzez: Dyrektywę Maszynową nr 2006/42/WE, oraz odpowiednio Normy: PN-EN ISO 4414:2011, PN-EN ISO 16092-1:2018-03, PN-EN 60204-1:2018-12, PN-EN ISO 13849-1:2016-02

zdwojony rozdzielacz pneumatyczny podstawowy

Zdwojony rozdzielacz podstawowy

Zdwojone rozdzielacze pneumatyczne należą do elementów sterujących związanych z bezpieczeństwem pracy maszyn i ich obsługi. Wykorzystywane są w układach sterowania pras pracujących ruchem przerywanym, do włączania pneumatycznych ciernych zespołów sprzęgłowo-hamulcowych. Są alternatywnym zaworem sterowania dla niewielu znanych renomowanych konstrukcji zaworów producentów zagranicznych. Znajdują zastosowanie jako zamiennik tych zaworów w wielu typach używanych i regenerowanych w kraju pras.

Stosowanie zdwojonych rozdzielaczy pneumatycznych ogranicza ryzyko niezamierzonego powtórzenia skoku elementu roboczego prasy w przypadku zakłóceń lub niesprawności w układzie sterowania prasy.

zdwojony rozdzielacz pneumatyczny z przekaźnikiem czasowym

Zdwojony rozdzielacz z przekaźnikami

Konstrukcja zdwojonego rozdzielacza charakteryzuje się tym, że we wspólnym korpusie umieszczone są dwa zawory grzybkowe, sterowane oddzielnymi elektrozaworami, dla których maksymalne przesunięcie podawanego elektrycznego sygnału sterującego powinno być mniejsze od 0,15 sekundy (zabezpieczenie przed niesprawnością układu sterującego sygnału).

Zdwojony rozdzielacz pneumatyczny posiada dla obu zaworów grzybkowych jeden otwór wejściowy (1) wspólnego zasilania o przyłączu G½, G3/4, G1 lub G11/2, jeden otwór wyjściowy (2) o przyłączu G½, G¾, G1 lub G11/2, jeden otwór odpowietrzania (3) do podłączenia tłumika hałasu o przyłączu G1¼ lub G1½.

Tłumik hałasu będący standardowym wyposażeniem zdwojonego rozdzielacza, zapewnia obniżenie hałasu do poziomu poniżej 80 dB(A) przy zachowaniu oporów wypływu powietrza poniżej 7% wartości ciśnienia zasilania po przejściu w położenie bezpieczeństwa.

zdwojony rozdzielacz pneumatyczny z czujnikami

Zdwojony rozdzielacz z czujnikami

W zależności od wymogów układów sterowania pras, zawory są produkowane w różnych odmianach zasilania prądowego: 24V DC, 24V AC 50/60 Hz, 110V AC 50/60 Hz, 230V AC 50/60 Hz.

Ze względu na istniejącą lub projektowaną specyfikację układów sterowania pras (podnoszącą wymogi bezpieczeństwa obsługi prasy), która wymaga dodatkowych sygnałów elektrycznych pobieranych ze zdwojonego rozdzielacza pneumatycznego, rozdzielacze są produkowane w dwóch dodatkowych odmianach jako:

1. Zdwojone rozdzielacze pneumatyczne 3/2 G½, G¾ i G1  do pras z kontrolą położeń przekaźnikami pneumoelektrycznymi,

2. Zdwojone rozdzielacze pneumatyczne 3/2 G½, G¾ i G1  do pras z kontrolą położeń czujnikami indukcyjnymi.

Inne spotykane w literaturze technicznej i w DTR obsługi pras różnych producentów określenia zdwojonego rozdzielacza pneumatycznego:

– zawór zdwojony,
– zawór bliźniaczy,
– zawór do pras,
– zawór bezpieczeństwa do pras,
– Zwilling Ventil, Zwilling-Magnetventil, Ventil für Pressen,
– Pneumatically operated press safety valve, Valve for presses, Dual safety valves for Pressem,
– Клапан для прессов.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu techniczno–handlowego.

*Opisana budowa oraz zasada działania nie dotyczy zaworu o wielkości G1 1/2

Katalog – zdwojone rozdzielacze pneumatyczne


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Temat

Wiadomość