Home »

Usługi badawcze

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. w Kielcach oferuje poniższy zakres badań standardowych i specjalnych elementów pneumatyki, wykonywanych na życzenie producentów i użytkowników, w tym:

– badania pełne nowo opracowanych modeli i prototypów oraz wyrobów serii próbnej;
– badania niepełne, w odniesieniu do wyrobów modernizowanych oraz po weryfikacji konstrukcji;
– badania częściowe, ukierunkowane na specjalne potrzeby klienta, jak np.: przystosowanie do pracy w szczególnych warunkach, spełnienie wymagań ochrony środowiska;
– badania sprawdzające i porównawcze w celu doboru optymalnych rozwiązań użytkowych.

 

Nasza oferta obejmuje: 

– wielostronne badania elementów pneumatyki standardowych i specjalnych, o wielkościach otworów przyłączeniowych od G1/8 do G1, z zachowaniem warunków i procedur wg norm europejskich i międzynarodowych ISO;
– wyspecjalizowane usługi badawcze zespołów i urządzeń pneumatycznych zasilanych sprężonym powietrzem o ciśnieniu pracy do 1,0MPa, zwłaszcza w zakresie funkcjonalności, szczelności i trwałości;
– opracowanie i prezentację wyników badań w postaci tablic wykresów, wydruków i fotografii (z zastosowaniem programów komputerowych Excel, Matlab i innych).

 

Szczególnie proponujemy:

– określanie charakterystyk przepływowych elementów pneumatyki metodą pomiaru przepływu sprężonego powietrza w warunkach ustalonego przepływu;
– sprawdzanie charakterystyk użytkowych elementów pneumatyki;
– pomiary czasów przełączania zaworów rozdzielających (wg ISO 12238);
– pomiary poziomu hałasu podczas pracy elementów i urządzeń przy wypływie sprężonego powietrza do atmosfery (zestaw do badania hałasu i wibracji BRÜEL & KJAER).

 

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani dokładnym spektrum usług badawczych świadczonych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszego działu techniczno-handlowego.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Temat

Wiadomość