Home »

Pneumatyka

Pneumatyka (pneumatic) – to dział mechaniki płynów zajmujący się konstrukcją i praktycznym zastosowaniem urządzeń, w których przekazywanie i sterowanie energii realizowane jest za pośrednictwem sprężonego gazu jako czynnika roboczego. Gazem stanowiącym czynnik roboczy w układach pneumatycznych jest najczęściej sprężone powietrze; może to być także inny gaz, o podobnych własnościach, przygotowany odpowiednio do warunków pracy elementu lub układu.

Pneumatyka, a dokładniej pneumatyka przemysłowa obejmuje: wytwarzanie i przygotowanie sprężonego powietrza, sterowanie oraz pneumatyczne elementy wykonawcze. Można ją podzielić na pneumatykę standardową i specjalną.

Pneumatyka standardowa to elementy pneumatyczne wykonywane wg określonych norm (międzynarodowych, krajowych i innych dokumentów normatywnych), wykorzystywane do budowy układów pneumatycznych, które znajdują się w ofercie większości światowych firm pneumatycznych.

Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o. o. wytwarza i oferuje całą gamę wyrobów pneumatyki standardowej, które przedstawiono w poniższych grupach.

Elementy sterujące:
– zawory rozdzielające grzybkowe, funkcji 2/2, 3/2 NZ i NO o wielkościach G1/8 do G2, sterowane pneumatycznie elektromagnetycznie;
– pneumatyczne zawory rozdzielające, funkcji 5/2 i 5/3, wielkość 1 i 3 wg ISO5599-1, sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie;
– zawory rozdzielające seria MV, funkcji 3/2, 5/2 i 5/3, o wielkościach G1/8 do G1/2, sterowane elektromagnetycznie;
– zawory sterowane dźwignią seria MH, funkcji 3/2, 5/2 i 5/3, o wielkościach G1/8 i G1/4;
– pomocnicze zawory rozdzielające seria M, funkcji 2/2 i 3/2, o wielkościach G1/8 i G1/4, w siedmiu odmianach S1 do S7;
– zawory rozdzielające z tuleją przesuwną seria MHS, funkcji 3/2, o wielkościach G1/8 do G1/2;
– zawory szybkiego spustu seria MKP, o wielkościach G1/8 do G1/2;
– zawory zwrotne przewodowe seria MEA, o wielkościach G1/8 do G1/2;
– zawory sterowane pedałem seria MF, funkcji 5/2, o wielkości G1/4;
– zawory rozdzielające seria MLP, funkcji 2/2, o wielkościach G3/4 i G1, sterowane elektromagnetycznie;
– zawory dławiąco-zwrotne: typ MSA wtykowe na przewód D4 do D12mm; typ MSC wkręcane, o wielkościach G1/8 do G1/2 i przewód D4 do D12mm.

Elementy wykonawcze:
– mini siłowniki zgodne z ISO 6432 seria MMAES, o średnicach 12 do 25mm, z amortyzacją mechaniczną (elastyczne pierścienie) i magnesem;
– mini siłowniki zgodne z ISO 6432 seria MMAPS, o średnicach 16 do 25mm, z amortyzacją pneumatyczną i magnesem;
– siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MK, o średnicach 32 do 200mm, z amortyzacją pneumatyczną i magnesem;
– siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP, o średnicach 32 do 100mm, z amortyzacją pneumatyczną i magnesem;
– komplet części mocujących do ww. siłowników;
– czujniki i uchwyty do bezstykowej sygnalizacji położenia tłoka (BSPT) ww. siłowników.

Elementy przygotowania sprężonego powietrza:
– bloki przygotowania sprężonego powietrza seria MEC, o wielkościach G1/8 do G1, dwuelementowe (filtr-reduktor i smarownica) z ręcznym i automatycznym spustem;
– blok przygotowania sprężonego powietrza seria MFC, o wielkościach G1/4 MINI i G1/2 MIDI, dwuelementowe (filtr-reduktor i smarownica) z ręcznym spustem.

W celu zapoznania się ze wszystkimi produktami pneumatyki standardowej dostępnymi w ofercie Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Elementów i Układów Pneumatyki, zapraszamy do kontaktu z doradcami działu techniczno-handlowego, oraz na stronę sklepu internetowego http://pneumatykaobr.pl

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Temat

Wiadomość