Home »

Projekty UE

logosFEPR-938

 

 

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, informuje o realizacji projektu pt. : „Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X.” Projekt realizowany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce PROJEKTY UE.

 

Projekt polega na wprowadzeniu do oferty Wnioskodawcy nowego, innowacyjnego w skali europejskiej produktu, będącego wynikiem prowadzonych we własnych zakresie prac badawczo rozwojowych – zintegrowanego siłownika pneumohydraulicznego „OBRE.X„. Poprzez:

1. Zakup nowoczesnego pionowego centrum obróbczego CNC, umożliwiającego rozpoczęcie powtarzalnej produkcji seryjnej nowego elementu

2. Zakup licencji nowoczesnego oprogramowania do automatyzacji procesu obsługi Klienta

3. Zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie CAM, służące do programowania obrabiarki z wykorzystaniem dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej

4. Utrzymanie miejsc pracy 2 etaty.

Dodatkowo projekt zakłada wdrożenie 4 innowacji nietechnologicznych (2 marketingowych i 2 organizacyjnych) a także rozwój eksportu Wnioskodawcy.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2017 do 31.08.2017 przez okres 6 miesięcy.

Współfinansowanie UE w kwocie: 698 223,36 PLN

Całkowita wartość Projektu wynosi: 879 646,08 PLN

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pionowego centrum obróbczego CNC – dotyczy projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X” < czytaj więcej>

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup Oprogramowania CAM – dotyczy projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X” < czytaj więcej>

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup Oprogramowania do automatyzacji procesu obsługi Klienta – dotyczy projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X” < czytaj więcej>

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

NR 01/RPO2.5/2017

na zakup Pionowego centrum obróbczego CNC

w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X, planowanego do realizacji ze  współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi priorytetowej: Konkurencyjna gospodarka.

ZO_NR_01_RPO2.5_2017

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

NR 02/RPO2.5/2017 

na zakup Oprogramowania CAM

w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X, planowanego do realizacji ze  współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi priorytetowej: Konkurencyjna gospodarka.

ZO_NR_02_RPO2.5_2017

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

NR 03/RPO2.5/2017

na zakup Oprogramowania do automatyzacji procesu obsługi Klienta

w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X, planowanego do realizacji ze  współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi priorytetowej: Konkurencyjna gospodarka.

ZO_NR_03_RPO2.5_2017