Home »

Zawory energooszczędne

Sterowanie energooszczędne (energy-economy control; control with energy economy) – to takie sterowanie pracą siłownika pneumatycznego, przy którym dla ruchu jałowego stosuje się ciśnienie o mniejszej wartości niż dla ruchu roboczego, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność energii sprężonego powietrza.

Optymalne wykorzystanie energii sprężonego powietrza w pneumatycznych układach napędowych umożliwia zastosowanie produkowanych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. zaworów energooszczędnych, w wyniku indywidualnego zadania ciśnienia roboczego dla każdego elementu wykonawczego danego układu.

Z ekonomicznego punktu widzenia doprowadzona do elementów wykonawczych (siłowników, silników) energia w sprężonym powietrzu nie jest w pełni wykorzystywana, bowiem ilość sprężonego powietrza doprowadzona do tych elementów jest dużo większa od rzeczywiście niezbędnej. Ma to istotne znaczenie w następujących przypadkach:

– wartość siły obciążającej element wykonawczy jest przez ostrożność zawyżana;
– wymiar średnicy tłoka otrzymany z obliczeń jest powiększany do najbliższej większej z szeregu znormalizowanych średnic;
– ciśnienie robocze w układzie jest jednakowe dla wszystkich elementów wykonawczych, niezależnie od wymaganego;
– ruch jałowy odbywa się przy tym samym ciśnieniu co ruch roboczy, który najczęściej odbywa się bez obciążenia lub tylko z nieznacznym nakładem siły, a więc i zapotrzebowanie na energię powietrza jest tutaj o wiele niższe od faktycznie doprowadzonego.

p1560402-kopia1

Zawory ograniczające zużycie energii sprężonego powietrza do wartości optymalnej układu, wytwarzane są w następujących odmianach konstrukcyjnych:

1) Zawory energooszczędne wkręcane – o wielkościach G1/8 do G1/2;
2) Zawory energooszczędne do montażu na przewodach – o wielkościach G1/8 do G1/2;

p1560408-kopia1

3) Zawory energooszczędne sterowane, wkręcane – o wielkościach G1/8 do G1/2;
4) Zawory energooszczędne sterowane, do montażu na przewodach – o wielkościach G1/8 do G1/2.

Asortyment oferowanych wyrobów wraz z charakterystyką techniczną przedstawia załączona karta katalogowa.

Dodatkowych informacji na temat zaworów energooszczędnych udzielą Państwu pracownicy działu techniczno-handlowego, którzy czekają na Państwa zapytania. Zapraszamy do kontaktu!

 

Karta katalogowa – Zawory energooszczędne

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Temat

Wiadomość