Home »

Przekaźniki pneumoelektryczne

Przekaźnik pneumoelektryczny (pressure switch) to element pneumatyczny mający przełącznik elektryczny, którego styki są zwierane (lub rozwierane) z chwilą przekroczenia uprzednio nastawionej wartości ciśnienia gazu.

W układach pneumatycznych najbardziej rozpowszechnione są przekaźniki konstrukcji membranowej i tłoczkowej. Na membranę/tłoczek działa ciśnienie sprężonego gazu o określonej wartości, które jest równoważone przez element sprężysty (sprężyna) z ręczną regulacją jego napięcia. Daje nam to nastawę żądanego ciśnienia przekaźnika. Naruszenie równowagi skutkuje przemieszczeniem się popychacza i załączeniem/rozłączaniem elektrycznego łącznika krańcowego. Tym samym następuje zamiana sygnału pneumatycznego na sygnał elektryczny.

przekazniki pneumoelektryczne

Przekaźniki pneumoelektryczne produkowane w Ośrodku Badawczo–Rozwojowym Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. są konstrukcji membranowej z ręczną regulacją ciśnienia nastawy (pokrętłem). Są stosowane do zmiany sygnału pneumatycznego na sygnał elektryczny. Przeznaczone do otwierania lub zamykania obwodu elektrycznego w zależności od ciśnienia panującego w układzie pneumatycznym.

Działanie przekaźników ma dwojaki charakter, zależnie od sposobu podłączenia styków złącza elektrycznego, tj. może otwierać lub zamykać obwód elektryczny.

Przy podłączeniu styków 1 – 2 – przekaźnik otwiera obwód elektryczny, gdy ciśnienie w układzie pneumatycznym osiągnie wartość ciśnienia nastawionego p1; zamyka obwód elektryczny, gdy ciśnienie spadnie do wartości p2.

Przy podłączeniu styków 1 – 3 – przekaźnik otwiera obwód elektryczny, gdy ciśnienie w układzie pneumatycznym spadnie do wartości p2; zamyka obwód elektryczny, gdy ciśnienie wzrośnie do wartości nastawy p1.

Przekaźniki wykonywane są w następującym typach:

– przekaźniki pneumoelektryczne G1/4 o zakresie ciśnień nastawy: 0,002 do 0,2 MPa, 0,05 do 0,8 MPa i 0,2 do 1,2 MPa,
– przekaźniki pneumoelektryczne G1/4 precyzyjne na ciśnienie nastawy: 0,015 do 0,2 MPa,
– przekaźniki pneumoelektryczne do tlenu M14x1,5 na ciśnienie nastawy: 0,2 do 1,2 MPa,

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat przekaźników pneumoelektrycznych zapraszamy od kontaktu z pracownikami działu techniczno-handlowego.

 

Katalog – Przekaźniki pneumoelektryczne G1/4
Katalog – Przekaźnik pneumoelektryczny M14x1,5 do tlenu

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Temat

Wiadomość