Home »

Nowe opracowania

Podstawy działalności badawczo – rozwojowej
OBREiUP funkcjonuje od 1975 r. w przedmiocie pneumatyki napędowej i sterującej. Od pierwszych lat funkcjonowania OBREiUP stał się wiodącą krajową jednostką odpowiedzialną za rozwój pneumatyki. Podstawowym zadaniem jednostki było wdrożenie licencji na podstawowe elementy pneumatyki francuskiej firmy CPOAC, w kolejnych latach, na bazie zdobytej wiedzy i doświadczenia, opracowywanie własnych nowych wyrobów.

Kierunki prac
Inicjowane prace badawczo-rozwojowe sukcesywnie realizowane w OBREiUP obejmują:
– nowe konstrukcje elementów pneumatyki, dotychczas nie występujących na polskim rynku;
– elementy i zespoły pneumatyczne w wykonaniach niestandardowych (wymiary, ruch roboczy, materiały itp.);
– wyroby specjalne, dostosowane do nietypowych funkcji i potrzeb użytkowników;
– wyroby w wykonaniu jednostkowym, przeznaczone do wykorzystania w specyficznym zastosowaniu u pojedynczego użytkownika;
– urządzenia i układy specjalne, dostosowane do nietypowych funkcji i potrzeb użytkowników;

Wybrane realizacje wdrożeń elementów i układów specjalnych:
1) układ pneumatyczny symulatorów częstotliwości przemieszczeń liniowych do testowania wyposażenia w wojskowym ośrodku szkoleniowym
2) hamulcowy układ pneumatyczny lokomotywy
3) pneumatyczne jednostki napędowe do rozłączników napowietrznych sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia
4) bloki zaworowe do sterowania układów hamulcowych maszyn wyciągowych górniczych
5) układ sterowania przyrządów do zgrzewania punktowego karoserii samochodowych
6) układ sterowania pneumatycznego stanowiska do pomiaru wilgotności mas formierskich