Projekt – Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP

logosFEPR-620

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, informuje o realizacji projektu pt. : „Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X.” Projekt realizowany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce PROJEKTY UE.