PROJEKT RPOWŚ – Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęliśmy proces wyłonienia dostawców w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X, planowanego do realizacji ze  współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi priorytetowej: Konkurencyjna gospodarka.

Zapytania ofertowe znajdą Państwo w zakładce: Projekty UE

Zapraszamy do składania ofert.