Nagroda Novator 2013

Projekt „Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych”.

Efektem współpracy między zespołem z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Elementów i Układów Pneumatycznych w Kielcach, jest zawór pneumatyczny wyposażony w aparaturę diagnostyczną.

Zawór posiada wbudowane czujniki, umożliwiające pomiar ciśnienia powietrza, określenie aktualnej pozycji zaworu oraz właściwości dynamicznych. Odczytane parametry pracy zaworu są porównywane z wartościami zadanymi, a wykryte między nimi różnice są podstawą do generowania sygnałów alarmowych. Dane pomiarowe z czujników są przechowywane na wbudowanych nośnikach pamięci. Dostęp do danych możliwy jest przez sieć internetową. Zintegrowany układ elektroniczny posiada możliwość sterowania zaworami, dzięki czemu ich praca odbywa się bez zewnętrznego sterownika PLC.

Zawór do sterowania napędów płynowych, zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych może znaleźć zastosowanie w kontroli, diagnostyce i sterowaniu procesami technologicznymi. Szczególnie tymi, w których ze względu na bezpieczeństwo lub wrażliwość wykonywanych zzazdań wymagane jest wypracowanie określonych stanów urządzeń wykonawczych, a tym samym kontrola układów sterujących.
Zastosowanie samo diagnozującej się wyspy zaworowej do kontroli funkcjonowania linii produkcyjnej, umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości w pracy urządzeń. Pozwoli to na zmniejszenie ilości oraz skrócenie czasu diagnozowania przyczyn i naprawy awarii. Działania te jednoznacznie przekładają się na zmniejszenie wydatków, związanych z eksploatacją urządzeń.

Napęd pneumatyczny stosowany jest powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu i jest najbardziej ekologicznym nośnikiem energii. Stosuje się w nim sprężone powietrze, które po wykonaniu pracy zwracane jest wprost do atmosfery bez konieczności stosowania specjalnych urządzeń filtrujących (zawiera niewielki ilości zanieczyszczeń), a w celu ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem hałasu, na wylocie do atmosfery powszechnie stosowane są tłumiki hałasu.

Zawór pneumatyczny jest chroniony prawnie zgłoszeniem patentowym w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Zbudowany jest z komponentów pneumatycznych produkcji OBREiUP Sp. z o.o. Elementy elektroniczne zostały zaprojektowane i wykonane przez autorów zgłoszenia patentowego w PŚk. Autorami projektu są ze strony Politechniki Świętokrzyskiej: dr Jakub Takosoglu, dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Sławomir Błasiak, mgr inż. Gabriel Bracha, mgr inż. Dawid Pietrala oraz ze strony firmy OBREiUP Sp. z o.o. – mgr inż. Józef Barycki.